Boeken

 

Mijn nieuwste boek heet Zen is opendoen en bevat 70 columns die ik de laatste 15 jaar geschreven heb. 

Het boek waarin ik mijn zen-credo heb neergelegd heet: De tocht van het hart. Het is in 2011 verschenen en de verkoop loopt goed. Het is inmiddels ook als e-book verschenen en er wordt gewerkt aan een Engelstalige uitgave. Uitspraken over De tocht van het hart:

Gerolf T’Hooft, Asoka:

 

Een innerlijk gerijpt boek, de smaakvolle vrucht van een intens leven. (..) Inspirerend proza. Zelden heeft een boek mij zozeer geraakt als deze omarming van het leven. (..) Volledige transparantie, glasheldere eerlijkheid, alles omvattende compassie, grondeloos vertrouwen, dankbaarheid en liefde.

 

Ton Lathouwers, Maha Karuna Ch’an:

Wat echt religieus is, zijn alle gewone dingen: eten, lopen, slapen, denken, schrijven, alles.(…) Ook erotiek kan wezenlijke en diepe religie zijn. Dick jij hebt dat in jouw boek weten uit te drukken. Je hebt je in je boek heel open getoond en figuurlijk helemaal bloot gegeven. Ik hoop dat het bij veel mensen een snaar zal raken en binnen zal komen. (..) In deze renaissancetijd is veel in beweging – jij geeft daar een getuigenis van… gassho, ontzettend bedankt.

Rients Ritskes, Zen.nl:

 

Het boek getuigt van voorbeeldige toewijding aan De tocht van het hart. (..) Zeg tegen iemand: Je weet niet wat liefde is en hij gaat het tegendeel bewijzen. Dat heeft Dick gedaan.(..) De kwaliteit is wat telt; de doorleefdheid ervan. (..) Als koan-antwoord op de uitdaging: ik weet niet wat liefde is (de werktitel van het boek) is dit boek een tien met een griffel.

Nico Tydeman, Kanzeon Sangha:

Een uiterst heldere stijl, mooi taalgebruik. Meeslepend en overtuigend. (..) De Dharma licht van nature op uit de plaatsen die bezocht worden. (..) De ondoorgrondelijke Dharma rijst op uit ontmoetingen van hart tot hart. Ik wens dat dit rijke boek de weg naar vele harten vindt.

Lees ook de recensie die Marjan Slob schreef in Boeddha Magazine.

NBD|Biblion recensie:

De auteur is zenleraar en 'personal coach', heeft veel als journalist gewerkt en publiceerde eerder de boeken 'Alleen maar nu' en 'Zen - de sprong naar het NU'*. 'Diep in ons,' aldus de schrijver, 'is een 'weten' verankerd dat op openheid, overgave en niet-weten berust.' Dit 'weten' heeft alles te maken met 'de open vanzelf-beweging van het leven zoals het is.' We zijn vrij als we het leven laten stromen zoals het stroomt en ons nergens aan vastklampen, en dan merken we dat alles één is. Hoewel de schrijver grote sympathie toont voor het boeddhisme, moeten de woorden van Boeddha ook geen 'hang up' worden. In het boek wordt dit herhaaldelijk, zij het met veel variatie, verduidelijkt. De tekst is samengesteld uit vele korte dagboek-achtige notities, reisbeschrijvingen, brieven aan anderen, columns, 'poppenkastgesprekken' tussen Jan Klaasen en Katrijn, en haiku's (korte gedichtjes naar Japans voorbeeld). Dit boek is tegelijk reis en hartstocht, en het 'wil een pretentieloos boek zijn van overgave en bevrijding'. Geen illustraties en literatuurlijst.
 P.O. Kampschuur (NBD|Biblion recensie)

Klik hier om een deel van De tocht van het hart (tot pagina 33 – 586 KB) te downloaden.

Om het boek te kopen bezoek de online winkel van Zencentrum Nijmegen.

Klik hier voor de recensie van Marjan Slob in de lente-editie 2012 van Boeddha Magazine.

Klik op het boek om de naar site over De tocht van het hart te gaan. Lees deze pagina verder voor de beeld en geluid van de presentatie van het boek met o.a. Nico Tydeman, Ton Lathouwers, Gerolf T’ Hooft en Rients Ritskes.

Over De tocht van het hart

Elk leven is een tocht die hoe dan ook ondernomen wordt. Die tocht heeft iets raadselachtigs. Ik schreef dit boek voor mensen die niet langs de zijlijn van hun leven willen staan, maar behoefte hebben hun levenstocht bewust en ten volle te maken. Misschien ook zoeken ze naar een manier het leven meer te omarmen èn makkelijker om te gaan met de belemmeringen die ze daarin tegenkomen. Mogelijk ook voelen ze een golfslag, een stroom, een flow waarbij ze meer zouden willen aansluiten maar die ze in de race en de rationaliteit van onze westerse samenleving niet goed kunnen vinden.

Ik reis in mijn nieuwe boek met mijn leespubliek door een stuk van mijn eigen leven. Dit omvat onder meer een lange reis door Nepal en India met Ellen. Het krijgt in het boek vorm in reisimpressies, autobiografische en essayistische beschouwingen, poppenkastdialogen van Jan Klaassen en Katrijn, open brieven aan twaalf vrouwen, columns, korte notities en een enkele haiku.

Vanuit mijn zenboeddhistische achtergrond benader ik het leven praktisch, herkenbaar en zonder iets uit te sluiten. Hart & liefde vormen de enige sleutel voor het vinden van het wonder dat in de ontraadseling van het leven ontluikt. Mijn boek is een credo dat voortkomt uit mijn eigen zoektocht.

Dit boek is er ook voor mensen die voelen dat ze leven bij de gratie van de ander en het andere. Hoe zouden wij kunnen bestaan zonder het wonder van alles wat ons omringt, waarvan wij zelf deel uitmaken en dat wij mede zelf vormgeven?

Voorts is dit boek er voor mensen die niet weten wat liefde is maar diep in zich verstaan dat liefde onze wezensgrond is en die daarmee meer in contact willen komen. En dan gaat het niet zozeer over de persoonlijke liefde die tussen twee mensen kan opbloeien, maar om liefde als de grote verbindende kracht in het bestaan. Onderlinge liefde kan een fantastisch oefenveld zijn om die verbindende kracht beter te leren kennen – dat wel.

Ten slotte beoogt dit boek een nadere visie te geven op het boeddhistische begrip Leegte. Liefde en Leegte vormen niet alleen een aardige alliteratie maar ook twee samenvallende sleutelbegrippen wegens hun intrigerende stille verwantschap.

Presentatie van De tocht van het hart

De foto’s die hieronder worden weergegeven, zijn genomen tijdens de presentatie van De tocht van het hart op 20 februari. Houd de muiscursor boven een foto om de slideshow tijdelijk te onderbreken. Beweeg de muis over de rechthoekige vlakjes onder de foto’s om verkleinde weergaves te zien en een foto te kiezen


Boekpublicaties
Kiezen en Delen 1970 – 1985 Koninklijke Vermande Zonen, IJmuiden
Meer dan een mens kan doen 1999 In 1999 werkte ik intensief mee aan de de teisho-bundeling  van Ton Lathouwers.
Aleen maar Nu 2000 Wegener BV, Apeldoorn

Bij mijn afscheid als journalist in 2000 schreef ik het boek Alleen maar nu, waarin ik veertig jaar journalistiek in een zenperspectief plaats (alleen nog via de auteur verkrijgbaar)

Ruimte Zien 2003 In 2003 verzorgde ik de redactie van het zen-zien-tekenboek Ruimte zien van Maria Adriaens.  
Zenboeddhisme 2005/2007 Kok ten Have, Kampen

Enkele jaren later verscheen van mijn hand het boek Zenboeddhisme (Kok, 2005/7), i
n 2009 in herziene vorm door Asoka uitgegeven onder de titel Zen – de Sprong naar Nu.

De tocht van het hart

 

Zen is opendoen

2011

 

 

2017

Asoka, Rotterdam

 

 

Milinda Plus